Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is met verschillende ketenpartners de verbinding gelegd op het gebied van radicalisering en polarisatie. De inzet was gericht op contacten onderhouden en samen werken aan preventie, repressie en nazorg. In november is er lokaal een eerste overleg Bondgenotennetwerk gehouden. Dit is door de deelnemers als goed ervaren en heeft draagvlak om voort te zetten.