Toelichting

--

Kwaliteit

In het Zorg- en Veiligheidshuis zijn diverse casussen besproken over plegers van ernstige overlast en criminaliteit. Bij de doorontwikkeling van het Zorg-en Veiligheidshuis is aansluiting gezocht bij het uitvoeringsprogramma Bescherming en Opvang.