Toelichting

--

Kwaliteit

De wijkbrandweer is in 2021 aangesloten bij lokale overleggen. Tevens heeft de wijkbrandweer samen met Versa en/of gemeente huisbezoeken afgelegd en hebben voorlichting gegeven. Door de corona crisis was het geven van voorlichting en het afleggen van huisbezoeken niet altijd mogelijk.