Toelichting

--

Kwaliteit

Voor de duur van drie jaar werkt een Jongerenconsulent outreachend vanuit het team Maatschappelijke Zorg. Deze consulent heeft zich gericht op kwetsbare jongeren die afglijden in de maatschappij. Het doel is de jongeren terug naar school te laten gaan, aansluiting te vinden in hun gezin en weg te blijven van negatieve invloeden. De functie van Jongerenconsulent is inmiddels structureel.

Zie ook programma 6.1 Van school naar werk.