Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben wij samen met de Stichting Hartslag Nu gewerkt aan een dekkend AED-netwerk. Door acties zoals flyercampagnes en reanimatiecursussen zijn veel inwoners en sponsoren bereikt. We hebben in het afgelopen jaar ruim 20 AED’s, die 24-uur per dag bereikbaar zijn, toegevoegd aan het bestand. Dankzij enthousiaste inwoners zijn er in sommige wijken meer AED’s geplaatst dan het minimum aantal gewenst. Ook het aantal van aangemelde burgerhulpverleners is toegenomen. De dekking van het netwerk in Gooise Meren is compleet met het plaatsen van nog 1 AED in het eerste kwartaal 2022.