Toelichting

--

Kwaliteit

De inzet van ervaringsdeskundigen is een hoeksteen van het inclusiebeleid. In 2021 liep een project om te onderzoeken hoe de inzet van ervaringsdeskundigen kon worden versterkt. Eind 2021 kwam het rapport gereed met aanbevelingen over de soort ondersteuning die ervaringsdeskundigen kunnen bieden aan inwoners die zich met ondersteuningsvragen melden bij de USD en bij Versa Welzijn en de randvoorwaarden waaronder. Implementatie volgt in het komende jaar.