Toelichting

--

Kwaliteit

Wij informeren inwoners via de website 'Duurzaam Gooise Meren' en wij zijn deelnemer van Stichting Steenbreek. Wij zijn een samenwerking gestart met het in Bussum gevestigde Goois Lyceum om klimaatadaptatie bij leerlingen onder de aandacht te brengen. Ook nemen wij deel aan Samen Sneller Duurzaam, waarbij wij inwoners informeren over klimaatbestendig inrichten.