Toelichting

--

Kwaliteit

In 2019 zijn wij aangesloten bij het Waterlabel. Op de website kunnen inwoners het waterlabel van hun huis en tuin opvragen en kunnen zij informatie krijgen om hun huis en tuin duurzamer en klimaatbestendiger te maken.

In 2021 hebben wij, vanwege gebrek aan capaciteit, inwoners niet actief geïnformeerd over het waterlabel. Komende periode willen wij hier nog wel uitvoering aan geven.