Toelichting

--

Kwaliteit

Het opstellen van een integraal plan lokalen bewegingsonderwijs is doorgeschoven naar 2022, in verband met prioritering van o.a. het uitvoeren van het integraal huisvestingsplan en het uitwerken van de programma-benadering voor onderwijshuisvesting.