Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 zijn de Omgevingstafels voor de projecten Naarderheem, Sint Vitusstraat 17 (Bussum) en Verlosserkerk (Bussum) afgerond. De Omgevingstafel Gooise Waranda (Bussum) is nog niet afgerond. Er hebben evaluaties plaatsgevonden met interne en externe adviseurs, omwonenden die deel hebben genomen aan de Omgevingstafels en de initiatiefnemers. Deze evaluaties worden uitgewerkt en leiden tot verbetervoorstellen en andere aanbevelingen.