Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is de verbreding van de Frontoffice afgerond voor de Uitvoeringsafdeling Sociaal Domein en Burgerzaken. De Frontoffice handelt voor deze afdelingen nu de gestandaardiseerde vragen en aanvragen af.  Doordat telefoontjes of vragen niet meer naar de backoffice gaan, zorgt dit dat burgers sneller worden geholpen.