Toelichting

--

Kwaliteit

De provincie Noord-Holland heeft in 2021 samen met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek een samenwerkingsprogramma opgesteld waarvan leefbaarheid (gezonde leefomgeving)  een onderdeel is.  Er wordt op dit vlak samengewerkt rondom luchtkwaliteit  (o.a. burgermetingen van geur, luchtkwaliteit) en t.a.v. klimaatadaptatie en hittestress.