Toelichting

--

Kwaliteit

De raad heeft in het voorjaar van 2021 ingestemd met de voorgestelde harmonisatie. Vervolgens is een begin gemaakt met de implementatie. De laatste puntjes worden op de ï gezet in afspraken met de betrokken verenigingen. Verwachting is dat dit eind van het eerste kwartaal 2022 tot een afronding komt. De binnensportharmonisatie wordt in 2022 gestart.