Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 zijn diverse huurovereenkomsten opnieuw afgesloten, gebaseerd op marktconforme huren. Daar waar de mogelijkheid zich voordoet  zal dit ook de komende jaren verder worden uitgevoerd.