Toelichting

--

Kwaliteit

De website duurzaam.gooisemeren.nl is ook in 2021 in gebruik geweest, waarmee wij inwoners informeren en aansporen hun tuin te vergroenen.

Wij nemen deel aan Samen Sneller Duurzaam, waarmee wij inwoners actief informeren over het belang van het vergroenen van tuinen.

Wij hebben (nog) geen beleid of verordening opgesteld waarmee wij inwoners financieel kunnen stimuleren om hun tuin te vergroenen (een maatregel die wij wel in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 hebben benoemd voor de planperiode). Als wij een dergelijke regeling gaan treffen, zal deze in beginsel gericht zijn op het vasthouden van hemelwater.