Toelichting

--

Kwaliteit

Doorlopend proces
De evaluatie van onze dienstverlening is een regulier en doorlopend proces.

Administratieve lastenverlichting
In het Project Administratieve lastenverlichting zijn de meest urgente knelpunten met aanbieders en lokale uitvoeringsdienst opgepakt, bij de implementatie van de inkoop individuele voorzieningen sociaal domein in 2021. Het doel van lage administratieve lasten krijgt doorlopend de aandacht, er zijn regelmatig verbeteringen doorgevoerd. 

Frontoffice Telefonie
Het project Frontofficie Telefonie is afgerond conform het dienstverleningsprogramma. De eerste opvang telefonie vindt inmiddels plaats bij opgeleide SKILLS teams van de Frontoffice.