Toelichting

--

Kwaliteit

Met de middelen uit het Initiatievenfonds zijn diverse initiatieven ondersteund die de biodiversiteit en de betrokkenheid bij de energietransitie in Gooise Meren bevorderen.

Daarnaast is vanuit het Initiatievenfonds bijgedragen aan de verkenning door de werkgroep Circulaire Economie van Samen Sneller Duurzaam naar kansen voor projecten en activiteiten met lokale en regionale circulaire impact. Bij de ondersteuning van initiatieven wordt de verbinding met gemeentelijk beleid en gemeentelijke activiteiten gezocht.

De oprichting van de ‘Stichting Gerben Struik’ is afgerond. Er zijn bestuursleden geworven die zich gaan oriënteren op externe fondsen die een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame opgaven in Gooise Meren. Verder is het netwerk van Ambassadeurs Samen Sneller Duurzaam driemaal bij elkaar geweest om te verkennen op welke wijze zij hun netwerk willen betrekken bij de duurzame opgaven in Gooise Meren. 

Wekelijks is er tussen de gemeente en de Kwartiermaker Samen Sneller Duurzaam overleg. Tijdens dit overleg wordt gesproken over de voortgang van initiatieven binnen Samen Sneller Duurzaam, welke kansrijke initiatieven zich aandienen en aandacht verdienen en welke stappen nodig zijn om samenwerking (bijvoorbeeld met de gemeente) en impact te bevorderen. 

Samen Sneller Duurzaam trekt inwoners en organisaties aan die graag een bijdrage willen leveren aan de duurzame opgaven in Gooise Meren. Deze initiatiefnemers worden vervolgens verbonden met vergelijkbare initiatieven en/of gemeentelijke projecten en activiteiten die met eenzelfde opgaaf bezig zijn. Samen met elkaar wordt vervolgens stil gestaan bij de vraag met welke partners en op welke wijze het meeste effect bereikt kan worden. In 2021 is daarbij rond de duurzame opgaven een focus gelegd op biodiversiteit, circulaire economie en water. Het leren samenwerken met elkaar blijft onderdeel van voortdurende aandacht. Denk hierbij aan de vaardigheden en rollen die nodig zijn als we co-creatief samenwerken of nieuwe vormen van samenwerking die bijdragen aan de verduurzaming van Gooise Meren.