Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is de uitvoering van het regionale actieplan laaggeletterdheid gestart. De projecten hebben, mede door de coronacrisis, vertraging opgelopen. In november 2021 is een projectleider aangesteld die een regionaal jaarplan voor 2022 heeft opgesteld dat deels lokaal uitgevoerd gaat worden, zoals het project Voel je goed.