Toelichting

--

Kwaliteit

In de subsidieverlening vragen we inmiddels extra aandacht voor doelmatige inzet van gelden. Met Versa Welzijn is er een reeks gesprekken gevoerd over de maatschappelijke opgaven die we samen zien, en hoe het welzijnswerk hieraan kan bijdragen met welk maatschappelijk effect. De opbrengst van deze gesprekken wordt meegenomen in de toekomstige subsidieverlening.