Toelichting

--

Kwaliteit

Boa's treden qua handhaving  op verschillende wijze op. Dit is afhankelijk van de situatie. Met betrekking tot verkeersoverlast wordt op een aantal overtredingen een zero-tolerance beleid toegepast. Hier wordt direct een bekeuring uitgeschreven. Bij andere overtredingen of constateringen vindt eerst een waarschuwing plaats en pas bij recidive een proces verbaal. Bij handhaving van de noodverordening Covid-19 wordt primair gewaarschuwd en bij herhaling direct gesanctioneerd.