Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is er een keus gemaakt vanuit het beheer openbare ruimte om wijkgericht te werken en dat te concentreren vanuit 2 werven. De werven in Naarden en Bussum. 

Ondertussen is er een onderzoek opgestart om te kijken of al de huisvesting en de buitenruimte van deze 2 werven daar voor voldoet. Tevens wordt er gekeken naar een aantal losse locaties, of die nog een functie hebben of anderzins kunnen worden gebruikt. De werf in Muiderberg zal gesloopt gaan worden om  plaats te maken voor een het nieuwe IKC Muiderberg.