Toelichting

--

Kwaliteit

Ondernemers zijn zo veel mogelijk gefaciliteerd met behulp van het project MKB-Doorgaan. Verder is er tweewekelijks overleg geweest met de voorzitters van alle ondernemers verenigingen. Meermalen is met de zwaar getroffen horecasector gesproken. Er werden verruimde terrassen in de openbare ruimte toegestaan. Om horecaondernemers meerjaren perspectief te bieden werd gestart met beleid voor verruimde terrassen. Ondernemers zijn zoveel mogelijk geholpen met hun individuele vragen/ situaties. Ook in 2021 werden ondernemers in de gelegenheid gesteld hun belastingaanslag gespreid te betalen en een aantal heffingen, zoals precario en de reclamebelasting (deels), zijn niet opgelegd.