Toelichting

--

Kwaliteit

De doorbelasting van ge- en verbruikskosten wordt in beeld gebracht, maar is nog niet uitgevoerd en doorgevoerd.