Toelichting

--

Kwaliteit

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Ook in 2021 konden slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht bij Veilig Thuis voor deskundige hulp en advies. Op basis van de informatie die Veilig Thuis krijgt van direct betrokkenen zelf en eventueel van betrokken professionals doet Veilig Thuis wat nodig is, zoals: 

1. Direct handelen in crisissituaties om de veiligheid te herstellen;
2. Zorgen dat het gezin of de volwassene bij de juiste hulp terecht komt (gemeente, maatschappelijk werk, jeugdhulp etc.);
3. Overleg organiseren met alle betrokken hulpverleners en ouders/kinderen/volwassenen om de hulp beter aan te laten sluiten.