Toelichting

--

Kwaliteit

Het programma Inclusie 2018-2021 is samen met ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners en  intern met de verschillende afdelingen geëvalueerd. Het draagvlak is verder getoetst bij het inwonerspanel.  Conclusie was dat het programma over de hele linie gerealiseerd is en daarboven op zijn ook nog meerdere activiteiten uitgevoerd. Er kwamen ook verbeterpunten naar voren. Het bereik bij en de betrokkenheid van de LHBTI doelgroep, inwoners met een migratie achtergrond of inwoners in armoede.