Toelichting

--

Kwaliteit

In samenspraak met een klankbordgroep van raadsleden is in 2021 gewerkt aan een nota verbonden partijen. Deze nota biedt criteria wanneer Gooise Meren samenwerking aangaat om maatschappelijke doelen te realiseren en vervolgens welke doelen in een samenwerkingsverband richtinggevend zijn bij de beoordeling van de resultaten van de samenwerking. De nota verwoordt met andere woorden het strategisch perspectief op samenwerking van Gooise Meren.