Toelichting

--

Kwaliteit

Het Netwerk vrijwillige thuishulp heeft een plan gemaakt voor versterking van het vrijwilligerswerk in het sociaal domein. Het doel is onder meer het versterken van de onderlinge samenwerking, het delen van kennis en expertise en een goede bekendheid van het netwerk bij onze inwoners. De gemeente schuift ook bij dit netwerk aan.