Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 zijn de beheerplannen voor de gebouwen vastgesteld, samen met de andere beheerplannen voor de andere assets. 

De duurzaamheidsmaatregelen zijn om financieel-technische redenen daar niet in opgenomen, maar apart geagendeerd.