Toelichting

--

Kwaliteit

- Betreffende inwoners van Gooise Meren kunnen gebruik maken van de starterslening voor de aankoop van de eerste woning. In 2021 zijn er drie startersleningen door SVn verstrekt. De bereikbaarheid van koopwoningen voor starters is door de stijgende huizenprijzen verslechterd.

- Voor de nieuwbouw van centrum Keverdijk worden met de betreffende corporatie afspraken gemaakt over de 1e toewijzing van de sociale huurwoningen om de doorstroming te stimuleren. 

- De inzet van de seniorencoach door woningcorporaties, gericht op doorstroming van senioren van ruime eengezinswoningen naar geschiktere levensloopbestendige woningen is in 2021 beperkt geweest door beperkte mogelijkheden van bezoek aan huis vanwege Coronamaatregelen. In 2022 onderzoeken we regionaal welke aanvullende maatregelen wenselijk en mogelijk zijn. Een van de mogelijkheden is het via lokaal maatwerk gericht  toewijzen  van vrijkomende huurwoningen aan eigen inwoners.