Toelichting

--

Kwaliteit

Het Afwegingskader Duurzaamheid voor Gooise Meren is gemaakt. Met dit kader is een belangrijke stap gezet naar het aanscherpen en verhelderen van de juiste beleidskeuzes met de meest effectieve duurzaamheidsmaatregelen.

Een negental medewerkers is interne Duurzaamheidsambassadeur geworden. Deze medewerkers komen eens per maand bij elkaar en bespreken de mogelijkheden om duurzaamheid verder te brengen in onze organisatie: eens per maand wordt via Intranet een duurzame pluim uitgereikt aan een collega of een project. En daarnaast is de landelijke actie Wereldfietsdag in het zonnetje gezet om intern aandacht te vragen voor duurzame mobiliteit en concreet om het fietsen naar het werk te stimuleren. 

Door capaciteitsgebrek is het verder ontwikkelen van de interne duurzaamheidsagenda niet volledig van de grond gekomen. Dit geldt voor het opstellen van een Interne Uitvoeringsagenda met bijbehorende actiepunten en het koppelen van de CO2 footprint aan deze Interne Duurzaamheidsagenda.