Toelichting

--

Kwaliteit

Centrummanagement-overleggen hebben zowel in Bussum als in Muiden plaatsgevonden. In 2021 is voor centrum Bussum ingezet op de ontwikkeling van de wijkagenda. In samenspraak met de wijk wordt het gesprek hierover verder ingevuld, ook in relatie tot het Centrummanagement.