Toelichting

--

Kwaliteit

Ook in 2021 nam Gooise Meren deel aan uitwisseling (online) met de andere koplopergemeenten. Bij de bijeenkomst in november is er een workshop implementatie VN Verdrag gegeven aan de hand van een casestudy.