Toelichting

--

Kwaliteit

We hebben inmiddels 2.976 voltooide inschrijvingen, daarvan zijn er 1.515 man (51%) en 1.458 vrouw (49%). Er zijn in 2021 vier onderzoeken uitgevoerd. Dit  waren onderzoeken naar Cultuur, Inclusie, Opgroeien in Gooise Meren en een onderzoek rond de Omgevingsvisie. Hieraan hebben respectievelijk 1.198, 951, 651 en 1.164 inwoners deelgenomen. Alle resultaten worden gepubliceerd op: www.gooisemerenspreekt.nl.