Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is de wijkagenda voor centrum Bussum uitgewerkt. Daarin zijn veel onderdelen van de Gebiedsvisie en het Centrumplan meegenomen. In de wijkagenda zijn de vijf belangrijkste thema’s voor de wijk benoemd. Het streven is om op basis van de wijkagenda, in gesprek met de wijk, concreet uitvoering te geven aan de thema’s uit de wijkagenda. Inclusief een aantal projecten uit de Gebiedsvisie en het Centrumplan.