Toelichting

--

Kwaliteit

Sinds de start van de duurzaamheidslening hebben 82 woningeigenaren een lening voor de verduurzaming van de woning ontvangen. Het merendeel van de aanvragen betreft een lening voor de installatie van zonnepanelen. Het totaal aan verstrekte leningen is € 502.206. Momenteel zit er € 1.100.000 in het revolverend fonds.

Ook zorgen we voor het realiseren van aardgasvrije wijken (zie ook paragraaf 5.1.1 en 5.1.2).