Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. De gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op gebied van schuldhulpverlening zijn daarmee uitgebreid, met name op het gebied van preventief en stress-sensitief werken. Wegens deze ontwikkelingen is binnen de USD een team schuldhulpverlening ingericht, dat begin 2022 volledig functioneert. Ook zijn in 2021 werkafspraken doorontwikkeld met partners in het netwerk over vroegtijdig signaleren, doorverwijzen en hulp bieden. Daarnaast is het netwerk versterkt met een georganiseerde netwerkbijeenkomst. Tevens is een informatiecampagne voor intermediairs opgezet om (onze voorzieningen voor) schuldhulpverlening breed onder de aandacht te brengen.