Toelichting

--

Kwaliteit

Campagnes
Als gevolg van de Corona maatregelen zijn de campagnes omtrent alcohol en jeugd stil gelegd.

Mysteryshop onderzoek: 
In 2021 zijn in de regio verkooppunten van alcohol onderzocht op verkoop aan minderjarigen. Er zijn 293 locaties bezocht, waarvan 73 locaties in Gooise meren, door mysteryshoppers om na te gaan hoe de verkoopkanalen zich houden aan de leeftijd (check) bij verkoop van alcohol aan jongeren. Vergelijking met voorgaande jaren is niet mogelijk omdat eerder in onze regio slechts enkele locaties werden bezocht. In vergelijking met de landelijke nalevingscijfers is de naleving in onze regio hoger. 

Preventie en handhaving
Het nieuwe Preventie en Handhaving Plan Alcohol Jeugd 2021-2025 (PHP) is in 2021 aangenomen door de gemeenteraad. Er zijn regionaal ambtelijke werkgroepen gevormd om hier in 2022 invulling aan te geven.

JOGG (Jeugd Op Gezond Gewicht)
Via JOGG zijn diverse projecten en interventies gerealiseerd, zoals de pilot Beweegvriendelijke schoolomgeving, de week van de gezonde jeugd en de week voor de Mediawijsheid en de doorontwikkeling van gezonde sportkantines.