Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben wij ons afkoppelbeleid voortgezet en hiermee bijgedragen aan het verminderen van de vuilemissie vanuit de afvalwaterketen naar het oppervlaktewater.