Toelichting

--

Kwaliteit

Het afwegingskader van de warmtetransitie is vastgesteld door Raad. In deze TVW is aangegeven welke uitgangspunten per wijk van toepassing zijn voor de route naar aardgasvrij.