Toelichting

--

Kwaliteit

Omdat erfgoed een van de dragers is voor de Omgevingsvisie van Gooise Meren, is het van belang om de kernkwaliteiten van ons erfgoed te benoemen. Aan de hand van de ontwikkeling van het landschap en de historische bebouwing is een gebiedsbiografie opgesteld van Gooise Meren. De belangrijkste thema’s en verhaallijnen voor erfgoed zijn vervolgens, samen met een uitvoeringsprogramma, opgenomen in de Erfgoedvisie die in 2021 is vastgesteld. In 2021 is gewerkt aan een doorvertaling van het erfgoedbeleid naar de nog vast te stellen Omgevingsvisie.