Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben wij het nodige onderhoud aan riolering en gemalen uitgevoerd. Wij signaleren dat ons inzicht in de staat van de rioolleiding (te) beperkt is. Wij overwegen onze vervangingsstrategie bij te stellen om kosten te besparen en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Het inspecteren van riolering, het beoordelen van de staat van riolering en het bepalen en plannen van de maatregelopgaven heeft hoge prioriteit in 2022 en daarna.