Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is de uitvoering van de projecten Eikenlaan in Muiderberg en Beerensteinerlaan en omgeving gestart. Hierbij koppelen wij, zoals voorgenomen, hemelwater in openbaar gebied af van de gemengde riolering. Ook hebben wij gewerkt aan de voorbereiding voor de projecten Vlietlaan (Bussum), Graaf Wichmanlaan en omgeving (Bussum), Van der Helstpark (Muiderberg) en Vesting Oost (Muiden). Bij al deze projecten hebben wij het afkopelen van hemelwater (in openbaar gebied) als uitgangspunt gesteld.