Toelichting

--

Kwaliteit

Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten betreft een continu proces. In 2021 zijn vier nieuwe monumenten aangewezen in Bussum (JJH Verhulstlaan, Regentesselaan, Huizerweg en Wilhelminaplantsoen). Daarnaast zijn tien potentiële monumenten(ensembles) in Muiderberg onderzocht en beschreven, waarover in 2022 een besluit wordt genomen. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen een beroep doen op onderhoudssubsidie. Dit betreft een beperkt budget dat in 2021 in zijn geheel is benut. Eerder zijn door erfgoedverenigingen voordrachten gedaan voor de aanwijzing tot gemeentelijk monument van de  Palmkazerne in Bussum en de voormalige paardenstallen op het Hocras-terrein in Bussum. Vanwege nader (cultuurhistorisch) onderzoek dat in 2021 heeft plaatsgevonden, is besluitvorming hierover in 2022 voorzien.