Toelichting

--

Kwaliteit

Het actieplan leefbaarheid is opgesteld en is door het college vastgesteld. Er is uitvoering geven aan gemeentebrede opgaven rond leefbaarheid (geluid, groen, Schiphol, houtrook etc) en er zijn vier wijkagenda's opgesteld, waarin telkens de vijf hoofdopgaven van de wijk zijn uitgelicht.