Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is het EU actieplan geluid opgesteld. Het plan omvat geluidsnormen voor lokale wegen en industrie en beschrijft de plannen van de gemeente om aan de normen tegemoet te komen. De bestuurlijke besluitvorming zal naar verwachting na de actualisatie van de nieuwe geluidsbelastingkaarten plaatsvinden. Het proces van het opstellen van de geluidsbelastingkaarten is in 2021 in gang gezet en wordt in 2022 afgerond.