Toelichting

--

Kwaliteit

We hebben  lokaal en regionaal ingezet op de aanpak van thema's als autokraken, woninginbraken en fietsendiefstallen. 
In 2021 heeft zich geen casus voorgedaan waarbij de "last onder dwangsom" opgelegd kon worden.
Op wijkniveau zijn trends waargenomen en daar is in samenwerking met de politie extra aandacht aan besteed. Dit  monitoren wij voortdurend. 
In buurtbijeenkomsten en middels social media is aan wijken met een hoog aantal autokraken gevraagd om verdachte situaties te melden en preventief gedrag te verbeteren.
De controle op het digitaal opkopersregister (DOR) is volledig geïmplementeerd. De controles zijn verricht door de Boa's.