Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning

Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning

We ondersteunen ouders die tijdelijk in een kwetsbare positie verkeren door de inzet van steunouders in de buurt. Hiermee voorkomen we dat kinderen zwaardere jeugdhulp nodig hebben.

We zetten jeugdhulp in op speciaal onderwijs, zodat ook jeugdigen in een kwetsbare positie onderwijs kunnen volgen.

Ook worden er actief meer pleegouders geworven en werken aanbieders hierin beter samen.