Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

In deze bijlage worden de voorgenomen investeringen gepresenteerd voor de meerjarenbegroting 2020 – 2023. De kolommen Totaal uitgaven en Totaal inkomsten bevatten de uitgaven en inkomsten van de voorgenomen investeringen van 2019 tot en met 2027. De investeringen welke bij het vaststellen van de begroting 2020 al worden gevoteerd zijn gepresenteerd bij de desbetreffende programma’s.

Regelnr. Progr. Activum  Totaal Uitgaven   Totaal inkomsten   Uitgaven 2020   Inkomsten 2020   Uitgaven 2021   Inkomsten 2021   Uitgaven 2022   Inkomsten 2022   Uitgaven 2023   Inkomsten 2023 
1 2 Verbouwing brandweergarage Muiden 1.600.000   300.000   900.000   400.000      
2   subtotaal Brandweer 1.600.000   300.000   900.000                           400.000                             
3                        
4 2 subtotaal Programma 2 1.600.000   300.000   900.000   400.000      
5                        
6 3 Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190 1.074.100 665.000 805.000 332.500 269.100 332.500        
7 3 Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 171.063       171.063          
8 3 Wegen Lorentzweg e.o. Pj 192 603.750       86.250   517.500      
9 3 Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn) 708.500   404.250   304.250          
10 3 Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 637.100       86.250   550.850      
11 3 Veldweg Wegen 181.125       40.250   140.875      
12 3 Kloosterweg wegen 287.500                  
13 3 Olmenlaan wegen 391.000                                               
14 3 VBK Olmenlaan Pj 206 40.250                  
15 3 Veerstraat/Veerplein wegen 655.500               46.000  
16 3 Energiestraat wegen 115.000   115.000              
17 3 Voorbereidingskrediet herinrichting Spiegelstraat e.o. 57.500   57.500              
18 3 Kerkstraat wegen 195.500                        -            100.000   95.500  
19 3 Verlegging van de Mariahoeveweg 1.530.000 850.000     765.000 425.000 765.000 425.000    
20 3 Mariahoeveweg zand/ondergrond 1.590.000 1.290.000 795.000 645.000 795.000 645.000        
21 3 Aanpassing wegvakken overwegen 163.500 75.000 163.500 75.000            
22 3 Stationsgebied 1.225.000       1.225.000          
23 3 Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM 400.000       400.000          
24 3 Burg. Van Wettumweg 212.500   212.500              
25 3 Laadplein 2019 75.000       25.000   25.000      
26 3 Laadplein 2020 75.000   75.000              
27 3 Laadplein 2021 75.000       75.000          
28 3 Laadplein 2022 75.000           75.000      
29   subtotaal Wegen 10.538.888 2.880.000 2.627.750 1.052.500 4.242.163 1.402.500 2.174.225 425.000 141.500  
30                        
31 3 Voetpad P&R richting Krijgsman (15 jaar) 115.000   115.000              
32 3 Busbaan en brug naar Krijgsman (20 jaar) 202.070   202.070              
33 3 Meubilair afvalbakken (scheiding fracties) 150.000   150.000              
34   subtotaal Div ov investeringen 467.070   467.070              
35                        
36 3 Brug Prinses Beatrixhof Anna van Buurenlaan 46.000   46.000              
37   subtotaal Kunstwerken 46.000   46.000              
38                        
39 3 Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190 150.650   150.650              
40 3 Vervanging OV: Keverdijk (incl. Vaartweg) 141.000   141.000              
41 3 Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 60.375   5.750   54.625          
42 3 Lorentzweg OV 172.500       8.625   163.875      
43 3 Op.verl. Vlietlaan Pj193 138.000   88.000   50.000          
44 3 Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 190.325       14.375   175.950      
45 3 Veldweg OV 51.750       5.750   46.000      
46 3 Olmenlaan OV 57.500               5.750  
47 3 Veerstraat/Veerplein OV 92.000               5.750  
48 3 ov Energiestraat 40.250   40.250              
49 3 Openbare Verlichting 2018 250.000   250.000              
50 3 Openbare Verlichting 2019 230.000       230.000          
51 3 Openbare Verlichting 2020 230.000           230.000      
52   Openbare Verlichting 2023 230.000               230.000  
53   subtotaal Openbare Verlichting 2.034.350   675.650   363.375   615.825   241.500  
54                        
55 3 Vervanging VRI Laarderweg-Prinsenstraat (Bussum) 138.000   138.000              
56 3                      
57 3                      
58 3                      
59 3 Comm.verkeersregeli.met computer prov. N-H 2018 69.000   69.000              
60 3 Comm.verkeersregeli.met computer prov. N-H 2019 69.000   69.000              
61 3 Graaf Lodewijklaan 131.604                              -      131.604          
62   subtotaal Verkeersregelinstallaties 407.604   276.000   131.604          
63                        
64 3 Verder met de Vesting Muiden 600.000 300.000 400.000 250.000 50.000 50.000        
65 3 Vestingplein 1.600.000 800.000 800.000 400.000                            -             
66   subtotaal cultuurhistorische wegen 2.200.000 1.100.000 1.200.000 650.000 50.000 50.000        
67                        
68 3 Voorber krediet Tuindorp Keverdijk 111.465       111.465          
69 3 Uitvoering herinrichting Tuindorp Keverdijk 402.500           402.500      
70   subtotaal gebiedsontwikkeling 513.965       111.465   402.500      
71                        
72 3 Vervanging p-automaten (p/14) 88.000   88.000              
73 3 Modernisering parkeervoorzieningen 450.000   450.000              
74   subtotaal parkeerautomaten 538.000   538.000              
75                        
76 3 subtotaal Programma 3 16.745.877 3.980.000 5.830.470 1.702.500 4.898.607 1.452.500 3.192.550 425.000 383.000  
77                        
78                        
79 5 Riolering Beerensteinerlaan Pj 190 1.508.800   1.150.000   358.800          
80 5 Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 301.875   5.750   296.125          
81 5 Riolering Lorentzweg e.o. Pj 192 862.500       5.750   856.750      
82 5 Riolering Vlietlaan Pj 193 690.000          295.000   295.000          
83 5 Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 908.500                              -      8.625   899.875      
84 5 Veldweg riool 258.750       5.750   253.000      
85 5 Riolering Energiestraat riool 201.250   201.250              
86 5 Groot Onderhoud riolering Muiden/Muiderberg 2.300.000   1.955.000              
87 5 Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 920.000   230.000   230.000   230.000      
88 5 Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 920.000   230.000   230.000   230.000      
89 5 Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 184.000   46.000   46.000   46.000      
90 5 Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 460.000   115.000   115.000   115.000      
91 5 Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 230.000   57.500   57.500   57.500      
92 5 Beschoeiingen 2020 95.000   95.000              
93 5 Beschoeiingen 2022 90.000           90.000      
94   subtotaal riolering 9.930.675   4.380.500   1.648.550   2.778.125      
95                        
96 5 Upgraden begraafplaatsen 95.000   95.000              
97 5 Uitbreiden Nieuw Valkeveen 250.000   250.000              
98   subtotaal begraafplaatsen 345.000   345.000              
99                        
100 5 Plantsoen Beerensteinerlaan Pj 190 262.000   262.000              
101 5 Plantsoen Herenstraat e.o. Pj 189 26.250   5.000   21.250          
102 5 Lorentzweg groen 75.000       12.500   62.500      
103 5 Plantsoen Vlietlaan Pj 193 60.000   30.000   30.000          
104 5 Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 80.000       12.500   67.500      
105 5 Veldweg groen 25.000       5.000   20.000      
106 5 Olmenlaan groen 40.000               5.000  
107 5 Herinrichting Keverdijk 97.920           97.920      
108 5 Losloopgebieden 50.000   50.000              
109 5 Vervangingsinvesteringen groen 2020 26.000   26.000              
110 5 Vervangingsinvesteringen groen 2021 164.383       164.383          
111 5 Vervangingsinvesteringen groen 2022 234.383           234.383      
112 5 Vervangingsinvesteringen groen 2023 234.383               234.383  
113 5 Aanleg Tiny Forest (30 jr) 30.000   30.000              
114 5 Bomenplan Muiderberg (30 jr) 400.000   400.000              
115   subtotaal Groen 1.805.319   803.000   245.633   482.303   239.383  
116                        
117 5 subtotaal Programma 5 12.080.994   5.528.500   1.894.183   3.260.428   239.383  
118                        
119   PO (Primair Onderwijs)                    
120 7 Nieuwbouw ONS 3.881.640   50.000       284.515   1.933.155  
121 7 Renovatie Vondelschool 3.579.520       1.976.116   1.317.042      
122 7 Renovatie Juliana Daltonschool 2.017.720   1.856.302              
123 7 Renovatie Julianaschool kwartln 1.635.466       130.869       1.504.597  
124 7 Renovatie RK Montessorieschool 5.163.285                                    295.840          
125 7 Renovatie Indonschool 1.491.620   1.372.290              
126 7 Nieuwbouw Min. Calsschool 2.117.687                                   143.360   1.318.912   655.415  
127 7 Nieuwbouw Tweemaster 2.714.000   1.485.178   1.011.702                                      
128   VO (Voortgezet Onderwijs)                    
129 7 Renovatie W. de Zwijger 10.622.240       3.127.188   4.690.781   1.954.492  
130 7 Renovatie Vituscollege 7.897.597                                          774.274  
131 7 St. Vitus Mavo 3.440.872       275.270   1.519.489   1.012.993  
132 7 Renovatie Goois Lyceum 12.308.240               3.550.417  
133 7 IKC 7.230.000   2.880.000                                                                        
134                        
135 7 subtotaal Programma 7 64.099.887   7.643.770   6.960.435   9.130.740   11.385.343  
136                        
137 8 Hockeyvelden Bredius 1.300.000   1.000.000              
138 8 Vervangingen Sport 2020 210.000   210.000              
139 8 Vervangingen Sport 2021 210.000       210.000          
140 8 Vervangingen Sport 2022 210.000           210.000      
141   Vervangingen Sport 2023 210.000               210.000  
142 8 Overname activa ihkv tariefharmonisatie (10 jr) 300.000   300.000              
143 8 Ombouwen hoofdveld NVC (12 jr) 550.000   550.000              
144   subtotaal Sport 2.990.000   2.060.000   210.000   210.000   210.000  
145                        
146 8 Sporthal Bredius 3.050.000   2.550.000              
147   subtotaal Bewegingsonderwijs 3.050.000   2.550.000              
148                        
149 8 Vervanging speeltoestellen 2020 180.225   180.225              
150 8 Vervanging speeltoestellen 2021 155.225       155.225          
151 8 Vervanging speeltoestellen 2022 155.225           155.225      
152 8 Vervanging speeltoestellen 2023 155.225               155.225  
153   subtotaal Speelvoorzieningen 645.900   180.225   155.225   155.225   155.225  
154                        
155 8 subtotaal Programma 8 6.685.900   4.790.225   365.225   365.225   365.225  
156                        
157 9 Vw Caddy (2 stuks) 62.000           62.000      
158 9 Mitsubishi Canter (2 stuks) 55.000   55.000              
159 9 Volkswagen transporter (VD-662-L) 57.000       57.000          
160 9 volkswagen transporter (VD-518_S)) 57.000           57.000      
161 9 Mega Worker (electrisch voertuig) 50.000           50.000      
162 9 Piaggio Porter 2 stuks (VJ-968-F)(VJ-969-F) 54.000           54.000      
163 9 volkswagen Caddy (28-HTD-4) 31.000           31.000      
164 9 Zoutstrooiers (8 jr) 305.000   305.000              
165 9 Volkswagen Transporter (8 jr) 57.000               57.000  
166 9 VW Amarok  (8 jr) 57.000               57.000  
167 9 VW Transporter (8 jr) 57.000               57.000  
168 9 Volkswagen Transporter (8 jr) 57.000               57.000  
169 9 Volkswagen Amarok (8 jr) 57.000               57.000  
170 9 DAF vrachtwagen (8 jr) 175.000               175.000  
171 9 Volkswagen Transporter (8 jr) 57.000               57.000  
172   subtotaal Tractie 1.188.000   360.000   57.000   254.000   517.000  
173                        
174 9 Vaste werkplekken (5 jaar) 140.000       140.000          
175 9 Mobiele werkplekken/devices (3 jr) 375.000   125.000   125.000   125.000      
176 9 Mobiele werkplekken/devices (3 jr) 375.000               125.000  
177 9 Kassa en Zuilen (5 jaar) 50.000       50.000          
178 9 Firewall/reverse proxy (5 jaar) 50.000           50.000      
179 9 Programma digitalisering 2020 (5 jaar) 485.000   485.000              
180 9 Programma digitalisering 2021 (5 jaar) 390.000       390.000          
181 9 Programma digitalisering 2022 (5 jaar) 315.000           315.000      
182 9 Programma digitalisering 2023 (5 jaar) 435.000               435.000  
183 9 Fysieke hosts, acces switches, wifi (5 jaar) 476.000   200.000   140.000   52.000   84.000  
184 9 Werkplekvirtualisatie  en backup (5 jaar) 350.000       350.000          
185 9 Storage&backup/core switches (5 jaar) 210.000   210.000              
186   subtotaal Hard-/software 3.651.000   1.020.000   1.195.000   542.000   644.000  
187                        
188 9 subtotaal Programma 9 4.839.000   1.380.000   1.252.000   796.000   1.161.000  
189                        
190   Totaal programma's PB2020 106.051.658 3.980.000 25.472.965 1.702.500 16.270.360 1.452.500 17.144.942 425.000 13.533.951