Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand

Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand

Wij controleren onze bomen door ze eens in de vier jaar te laten onderzoeken. Daarnaast houden wij de lijst met waardevolle bomen actueel. We zetten ons samen met inwoners in voor een gevarieerd, gezond, duurzaam en veilig boom/groenbestand. Het belang van bomen wordt steeds duidelijker. Bomen leveren een belangrijke rol bij het opvangen van hittestress en wateroverlast als gevolg van klimaatsverandering. Veel diersoorten zijn afhankelijk van bomen als voedselbron maar ook als nest- en schuilgelegenheid. In dit licht is het belangrijk het huidige bomenbestand op pijl te houden. Het toetsingskader voor kapvergunningen willen wij beter laten aansluiten bij de huidige tijdgeest en de klimaatsveranderingen die wij ondervinden.