Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie

Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie

Binnen de Omgevingswet worden initiatiefnemers geacht zelf hun participatie vorm te geven. Via de tool Vroegtijdige burgerparticipatie (vast te stellen in 2019) worden handvatten gegeven aan initiatiefnemers hoe zij deze participatie zelf of samen met de gemeente inrichten.